Home
English
Acupunctuur
Chiropractie
Neuraal therapie
Aandoeningen
De behandeling
Titerbepaling
Vers voeren
Slideshow
Voorbeeld patient
De kosten
Wie ben ik ?
Contact/afspraak
NIEUWS
Gastenboek
Links
Film acupunctuur
Alg. voorwaarden


 

 

"Op maat vaccineren is van belang"

 

 

 Titerbepaling, meten is weten !
 

Over het vaccineren van huisdieren wordt veel gezegd en geschreven. Hoe zit het nu precies ? Moet u elk jaar u huisdier laten vaccineren?

De hond

Vroeger werd uw huisdier jaarlijks geënt met de grote cocktail enting. Deze omvat de volgende ziektes:

  1. Ziekte van weil oftewel Leptospirose

  2. Leverziekte , hepatitis contagiosus canis

  3. Parvo

  4. Hondeziekte oftewel distemper

De ziekte van weil is een bacteriële ziekte en de enting beschermd een jaar. Hier kunt u geen titerbepaling voor doen. Het advies is om jaarlijks tegen de ziekte van Weil te vaccineren.

Voor de andere drie ziektes kunt u testen of uw hond nog voldoende bescherming heeft middels een simpel bloedonderzoek bij de dierenarts.

Vroeger werd deze grote cocktail elk jaar gegeven. Tegenwoordig wordt deze maar om de drie jaar toegediend. Er is ondertussen veel onderzoek gedaan naar de duur van de bescherming van deze cocktail enting. Het blijkt dat deze cocktailenting voor meerdere jaren bescherming kan geven, soms tot wel 7 jaar of zelfs levenslang.

In welke situaties kan je een titertest doen?

  1. De hond heeft drie jaar geleden voor de laatste keer een cocktail enting gekregen en is weer vlgs het schema toe aan een cocktailenting. U kunt in plaats van standaard deze geven dus een bloedonderzoek doen om te kijken of het wel noodzakelijk is.

  2. Bij zieke honden. Denk daarbij ook aan honden met chronische huidziekten, epilepsie etc.

  3. De hond waarvan we de entstatus niet kennen bv een hond die gevonden is of uit het buitenland komt.

  4. Een hond die gevoelig heeft gereageerd op een eerdere vaccinatie

  5. Kijken of vaccinaties goed zijn aangeslagen na de pupreeks van 6,9 en 12 weken. De test wordt dan op 16 weken leeftijd gedaan.

  6. Bij pups kan in plaats van het standaard entschema v 6,9,12 weken ook meteen getiterd worden. In dit geval kijken we er nog maternale antilichamen aanwezig zijn. Pas als deze verdwenen zijn gaan we enten zodat deze goed kan aanslaan. Vier weken na de enting checken we de pups of de enting goed is aangeslagen.

 

Voor de titerbepaling wordt een beetje bloed afgenomen bij uw hond.

Er zijn twee testen op de markt waarmee een titerbepaling kan worden gedaan;

De  RapidstatusTitertest en de Vaccicheck

 

 

De nieuwe RapidSTATUS TiterTest is sinds kort op de markt voor het bepalen van de antilichaamtiter voor Parvo, Hepatitis en Hondenziekte.
Er zijn slechts 3 eenvoudige handelingen nodig om de titertest af te lezen.
De uitslag is na 10 minuten af te lezen,zowel positief als negatief.

 

 

 

Bij de Vaccicheck is 1 druppel bloed voldoende echter om de test uit te voeren zijn meerdere handelingen nodig en is de uitslag ook pas na 23 minuten bekend. Deze test is dus arbeidsintensiever.

 

Daarna wordt deze capilair in tekstvak A gezet en wordt het bloed in het vakje gebracht.

 

 

 

Daarna wordt het teststrookje in vak A geplaatst.

Volgens een bepaald tijdschema wordt het teststrookje steeds in een volgend vakje geplaatst. De gehele test duurt 23 minuten. Daarna krijgt u gelijk de uitslag. De uitslag wordt in het dierenpaspoort ingevuld. VERGEET DUS NIET UW DIERENPASPOORT MEE TE NEMEN!


 

Welke uitslagen kunt u krijgen bij de vaccicheck? 

Op de teststrook ontstaan 4 stippen:

De bovenste is de controle stip die laat zien dat de test goed gewerkt heeft.

De tweede stip is hepatitis, stip 3 is parvo en de onderste stip is hondenziekte.

De uitslag voor alle drie de ziektes worden aangegeven in getallen van 0 tot 6

De kleur van de controle stip wordt aangeduid als een S3

S0 , S1 zijn negatief

S2, S3, S4, S5 en S6 zijn positief

De uitslag kan aan de hand van Combstrook afgelezen worden.

 

 

Er kunnen meerdere honden tegelijkertijd getest worden.

 

 

 

De uitslagen kunnen ook tegenwoordig met een scanner worden afgelezen.

De strookjes worden dan onder de scanner gelegd en er volgt digitaal een uitslag S0 t/m S6,

 

 

Wat zegt nu het feit dat er een positieve uitslag is bij zowel de Rapisstatus Titertest als de vaccicheck?

Dat betekent dat er antilichamen aanwezig zijn.

Zolang er antilichamen aanwezig zijn is de hond beschermd. Het geven van een inenting terwijl er nog antilichamen zijn heeft geen nut. Deze slaat dan niet aan.


 

Recente onderzoeken laten zien dat het hebben van een positieve titerbepaling bescherming voor

meerdere jaren kan geven.

Her jaarlijks uitvoeren van een titertest leek in eerste instantie logisch maar de laatste ontwikkelingen en berichten van de WSAVA laten zien dat een positieve titertest herhaling van deze test pas na drie jaar noodzakelijk is. Tenzij er een uitslag van S2 bij zit, dan wordt maar voor 1 jaar afgetekend.

 

Titerbepaling bij katten:
De Titerbepaling voor de kat bepaalt de immuniteitsstatus voor het Calici Virus, Herpes Virus (beide veroorzakers van Niesziekte) en Panleukopenia Virus (Kattenziekte).

Deze wordt op dit moment nog alleen uitgevoerd met de Vaccicheck

 

Wat zijn de kosten van een Titerbepaling incl uitgebreid lichamelijk onderzoek?

 

Vacci-check  1 dier                                     72.00   euro per dier
Vacci-check   2 dieren                                 69.5   euro per dier

Vacci-check    3  dieren                                       65.00    euro per dier
Vacci-check 4 dieren                                           62.00   euro per dier
Vacci-chceck bij 5 of meer dieren                         58.00 euro per dier

 In dit bedrag zit een klinisch onderzoek, bloedafname en de test. Indien andere entingen zoals de Ziekte van Weil ,Rabies en kennelhoest gegeven moeten worden zullen deze apart berekend worden.

 dierenarts@dierenartspraktijkOoms.nl | 06-20093826